Tréningjeink
TRÉNINGEKIdőtartam

Cél

A C-t tartják az egyik legfontosabb programozási nyelvnek, amelynek segítségével akár asztali vagy akár beágyazott alkalmazásokat készíthetünk, továbbá alkalmas fordítóprogramok, kisebb-nagyobb eszközök valamint rendszer szintű meghajtók írására. A C nyelv segítségével különösen gyors, hatékony, portábilis kódokat írhatunk, ám a nyelv megtanulása nem a legegyszerűbb feladat. A tanfolyam bemutatja a C nyelv buktatóit is, amelyek elkerülésével jó minőségű kód hozható létre.

Résztvevők

Software fejlesztők akik meg akarják tanulni a C programozási nyelv alapjait. 

3 nap Tovább

Cél

A Spring keretrendszer egy széles körben ismert és elterjedt megoldás, amely alternatívát kínál a nagyvállalati java alkalmazások fejlesztéséhez. A világon számos fejlesztő használja a Spring keretrendszert annak érdekében, hogy moduláris, egyszerűen tesztelhető, újrafelhasználható kódot hozzanak létre. A Spring alapja a POJO modell, emiatt nem függ az alkalmazás szerverek API-jától. A Spring keretrendszer segítségével számos alkalmazás típus fejleszthető, de különösen hatékonyan használható webes alkalmazások és felhő alapú szolgáltatások megvalósítására. 

Résztvevők

Architektek, szoftver fejlesztők,

5 nap Tovább

Cél

Ez a tanfolyam segít elsajátítani azokat az ismereteket, amelyek szükségesek a Windows-on futó alkalmazások fejlesztéséhez C# nyelven. A kurzus 5 napja alatt a résztvevők áttekintik a C# programok struktúráit, nyelvi szintaktikáját valamint betekintést kapnak a nyelv különböző megvalósításaiba. A hét során felépített alkalmazás – amely magába foglalja a .NET 4.5 keretrendszer számos megoldását – segít megszilárdítani a megszerzett tudást.

A kurzus megismerteti a résztvevőket azokkal a technikákkal és technológiákkal, amelyeket a mai modern asztali és nagyvállalati alkalmazások használnak.

5 nap Tovább

Cél

Manapság számos adatbázis technológia létezik, ezek közül még mindig a legelterjedtebbek a relációs adatbázis rendszerek (RDBMS). Sok nagyvállalat ilyen rendszerekben tárolja az adatait. A strukturált lekérdező nyelv segítségével ezen adatbázis megoldásokban tárolt információkhoz tudunk hozzáférni. Az SQL nyelv szabványos, emiatt bármelyik RDBMS szállító adatbázisához használható.

Résztvevők

Szoftverfejlesztők, adatbázis felhasználók

Tartalom

A tanfolyamon résztvevők megismerkednek az SQL lehetőségeivel, áttekintve a nyelv adta lehetőségeket.

Modulok

 • Introduction
  • Theory of relational databases
  • Different types of SQL statements
 • SQL SELECT statement
  • Basic SELECT statement
  • Columns in SELECT statement
  • Operators in SELECT statement
 • Filtering and sorting data
  • Using WHERE clause to limit the data
  • Comparison and logical operators  in the WHERE clause
  • Precedence rules of operators
  • String literals in the WHERE clause
  • ORDER BY clause to sort the data
 • Functions to customize the output
  • String manipulation functions in SELECT statement
  • Manipulate numbers with  ROUND,
2 nap Tovább

Objectives

In the last couple of years software deployment and virtualization solutions have changed.

Kubernetes and Docker are the representatives of this modern container technology. This course introduces participants to the fundamental concepts of Kubernetes.

Participants

Developers and operators who want to understand this container technology.

Content

This course will guide you through how to apply containerization. By the end of the training participants will be able to leverage the clustering features Kubernetes.

2 nap Tovább

Cél

Tréningünk a C# nyelvet tanítja meg kezdő fejlesztőknek. Elsődlegesen a nyelvet magát mutatjuk be, de természetesen a .NET keretrendszer számos funkcióját is bemutatjuk. A .NET class library elsajátításához 20-483-as számú “Programozás C# nyelven” kurzusunkat ajánljuk.

A tréning az alábbi programnyelvhez elérhető: C#

Résztvevők

Kezdő Software fejlesztők, akik rendelkeznek alapvető tudással minimum egy másik programnyelvből (VB, VB.NET, Delphi, C, C++, Java, JavaScript)

Tartalom

Ez a tréning azoknak a fejlesztőknek készült,

5 nap Tovább

Cél

A DevOps módszertan lefedi a Folyamatos Fejlesztést (Continuous Development), a Folyamatos Tesztelést (Continuous Testing), Konfiguráció Menedzsmentet (Continuous Management), Folyamatos Integrációt (Continuous Integration), a Folyamatos Kibocsájtást (Continuous Deployment) és a Folyamatos Monitorozást (Continuous Monitoring). A tanfolyam során a résztvevő betekintést kap a módszertan minden egyes részébe.

Résztvevők

Software fejlesztők, operátorok, architektek, tesztelők, menedzserek

Tartalom

Ez a tanfolyam megtanítja, hogy miként lehet a DevOps megközelítést alkalmazni a szoftver teljes életciklusára. Először egy rövid áttekintést ad az agilis módszertanokról,

1 nap Tovább

Cél

Az elmúlt néhány évben a szoftverek kibocsájtása és virtualizációja megváltozott. A Docker és a Kubernetes a modern konténer technológiák képviselői. Ez a tanfolyam áttekintést ad a résztvevőknek a Docker és a Kubernetes alapjairól.

Résztvevők 

Fejlesztők, operátorok akik szeretnék megérteni ezt a konténer technológiát.

Ez a tanfolyam bemutatja, hogy miként alkalmazható az új, Docker alapú virtualizáció. A kurzus végére a részvevők megtanulják kihasználni a Swarm és a Kubernetes klaszterezési funkcióit.

Előfeltétel

Alap Linux adminisztrációs tudás 

Modulok

 • What is container technology?
3 nap Tovább

Objective

In this 2×5 hours course, participants will gain an understanding of different types of effort estimation approaches.

Target Audience

All IT project roles related to planning and estimation.

Prerequisites

Prior basic experience in estimation and planning.

Agenda

 

Introduction

 • The goal, purpose and definition of estimation
 • Estimation accuracy and resolution levels, tradeoff between time spent on estimation and estimation accuracy

Estimation types and units

 • Time (effort,
2x5 óra Tovább

Cél

Manapság a Java az egyik legnépszerűbb programozási nyelv, ami alkalmas többféle alkalmazás fejlesztésére: asztali, web, mobil, nagyvállalati, stb. A Java platform nem csak egy jól felépített, objektum-orientált nyelvet ad a kezünkbe, de egy robosztus, portábilis keretrendszert is, amelynek segítségével több platformos alkalmazásokat készíthetünk. A java 8-as verziója elérhetővé teszi a funkcionális programozást az objektum-orientált paradigma mellett.

Résztvevők

Szoftverfejlesztők

Tartalom

A tanfolyamon a résztvevők megismerkednek a Java nyelv lehetőségeivel valamint elsajátíthatják a java keretrendszer funkcióit.

5 nap Tovább

Cél

A Java Enterprise Edition a nagyvállalati alkalmazások fejlesztésének szabványos platformja. Ennek a tanfolyamnak a célja, hogy rávilágítson a JEE alkalmazások legfontosabb kihívásaira és azok megoldásaira. A kurzuson résztvevők betekintést kapnak a JEE platform architektúrális és technológiai kérdés köreibe. 

Résztvevők

Software fejlesztők és architektek

Tartalom

A kurzus betekintést ad a hallgatóságnak, hogy miként kell a JEE alkalmazásokat tervezni, megvalósítani és támogatni.

Modulok 

 • Bevezetés a nagyvállalati alkalmazások világába
 • JEE alap koncepciók
 • JEE projektek menedzselése
 • JEE rétegelt architektúra
 • Domain Driven Design
 • Az üzleti réteg tervezési mintái
 • Az integrációs réteg tervezési mintái
 • A prezentációs réteg tervezési mintái
 • JEE alkalmazások tesztelése
2 nap Tovább

Cél

Ez a tanfolyam képzést ad  a python fejlesztőknek ahhoz, hogy használni tudják a mesterséges intelligenciát a projektekben. Széles körű bevezetést nyújt a gépi tanulás, a felügyelt tanulás, a nem felügyelt tanulás, ill. az erősített tanulás világába.

A tanfolyam 5 napja alatt a hallgatók áttekintik a gépi tanulás, a regressziós modellek és a klasszifikációs problémák elméletét. A fókusz a neurális hálókon és a deep learning-en lesz valamint azokon a keretrendszereken, amelyek segítségével a résztvevők futtathatják és taníthatják az algoritmusokat.

5 nap Tovább

Overview

Corporations achieve higher quality, speed and efficiency of software development by focusing on Release Management. Release management is a framework that is the result of the relationship challenges between: business, portfolio, design, build, testing, operations and security. Release management works in cycles and each cycle is built up by release stages. Beyond transparency and cost efficiency the overall benefit of Release management is shorter TTM (time-to-market).

Release Managers have key roles in IT by managing release scopes,

1 vagy 2 nap Tovább

Cél

A tervezési minták újrafelhasználható megoldást adnak olyan kihívásokra, amelyekkel a fejlesztők folyamatosan szembesülnek. Ahelyett, hogy újrafeltalálnánk a kereket, meg kell ismernünk azokat a bizonyított és tesztelt megoldásokat, amelyek segítségével a szoftvereink megbízhatóan és rugalmasan kezelhetőek. Ez a tanfolyam bevezetést ad a tervezési minták világába és áttekinti a 16 leggyakrabban használt objektum orientált tervezési mintát, amelyek gyorsabbá és egyszerűbbé teszik a fejlesztést. Bevezetjük az objektum orientált programozás alapjait a GRASP mintákon keresztül, majd áttekintjük a közismert SOLID elveket.

4 nap Tovább

Cél

A tervezési minták lehetőséget adnak a fejlesztőknek arra, hogy olyan szoftver komponenseket hozzanak létre, amelyek könnyen változtathatóak és karbantarthatóak. Napjainkban a tervezési minták használata széles körben elterjedt a fejlesztők között, emiatt érdemes tanulmányozni azokat az elveket és megoldásokat, amelyek megjelennek a tervezési minták mögött. Ezen a tanfolyamon a tervezési minták megvalósításához a C++ nyelvet és a hozzá kapcsolódó szabványos könyvtárat használjuk.

Résztvevők

Software fejlesztők 

Tartalom

A kurzus alapos áttekintést ad arról,

3 nap Tovább

CÉLKITŰZÉSEK

A tesztvezérelt fejlesztés (Test-driven development, röviden TDD) a szoftver-minőséget a fejlesztési folyamat szerves részévé teszi, miközben egy biztonsági védő hálót képez a jövőbeni változtatásaink negatív hatása ellen. A unit-tesztelés alapjaitól indulva, a workshop gyakorlati példákkal és konkrét kóddal illusztrálva mutatja be a résztvevőknek, hogy hogyan tudják hatékonyan és fenntartható módon a legtöbbet kihozni a módszertanból, miközben a lehetséges buktatók felismerésében is segít.

A tanfolyam a következő programozási nyelveken érhető el:

 • Java
 • PHP
 • Ruby

CÉLKÖZÖNSÉG

Szoftver architect-ek,

2 nap Tovább